DAILY DOSE OF BEAUTY SP. Z O.O. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu „Realizacja prac B+R w celu opracowania innowacji procesowej w postaci zautomatyzowanego systemu planowania kampanii influencer marketingu z wykorzystaniem algorytmów AI dla optymalizacji doboru influencerów i budżetu kampanii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Celem projektu jest opracowanie zaawansowanego prototypu rozwiązania opartego na AI, automatyzującego proces przygotowania kampanii z efektywnym dopasowaniem influencerów do briefu klienta i optymalizacją kosztów kampanii.

W ramach projektu zaplanowano opracowanie szeregu niezbędnych narzędzi do analiz z wykorzystaniem AI, dzięki czemu w rezultacie zostanie utworzony prototyp aplikacji do automatyzacji procesu influencer marketingu. Efektem wdrożonego rozwiązania będzie automatyzacja procesu wyboru influencerów z wykorzystaniem AI, co skróci czas trwania procesu i zwiększy konkurencyjność Beneficjenta dzięki najlepszemu doborowi influencerów.

Z rezultatu projektu korzystać będą pracownicy Beneficjenta odpowiedzialni za dobór influencerów w kampaniach reklamowych. Docelowo z opracowanej innowacji skorzystają wszyscy klienci Beneficjenta korzystający z internetowych kampanii reklamowych.

Wartość projektu: 4 396 354,82 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 947 883,12 zł

 

#FunduszeEuropejskie